Security Coaching

Help uw beveiligingsniveau te verhogen om aantoonbaar te voldoen aan wettelijke vereisten middels de vereiste normen en voorschriften. Maak gebruik van algemeen aanvaarde controlekaders en een gestandaardiseerde aanpak.

Vertrouwen is goed, controle is beter

Onze jaren lange ervaring heeft ons één ding geleerd, namelijk dat de basis van een veilig netwerk begin met een bewust beleid en heldere afspraken. Wij helpen u graag met het opzetten en inregelen van uw beleid.

Best practices

Naast de brede normenkaders voor informatiebeveiliging zijn er veel technische richtlijnen en normenkaders die kunnen dienen als leidraad voor het technisch veilig opzetten van (web)applicaties en IT-infrastructuren.

In de praktijk zien we echter dat het beter werkt om te testen op basis van best practices.